Rada Rodziców

- Sylwia Chmiel - przewodnicząca Rady Rodziców


- Maria Sygnecka


- Magdalena Kliks


- Grażyna Maciołek


- Zbigniew Dobrzykowski


- Karolina Szczepaniak


- Milena Okuniewska

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (Dz. II rozdział 4).

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW