Rada Rodziców

 

Szczegółowy opis działań i kompetencji organów szkoły znajduje się w Statucie Szkoły (rozdział III).

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW