Kadra

Janina Szlufarska-Kłosek

Funkcja: Dyrekcja

nauczyciel historii

Justyna Gallas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych.

Barbara Szamocka

Funkcja: Wychowawca, Bibliotekarz, Nauczyciel, Logopeda

Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,

Dorota Jędrkowiak

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy VIII, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i informatyki.

Justyna Pachowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy VII, nauczyciel przyrody, chemii, biologii i wychowania fizycznego.

Beata Kowalska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Robert Kłosowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki

Aleksandra Witczuk

Funkcja: Pedagog

pedagog,

Agata Kowalewska

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Wychowawca klasy V i nauczyciel języka angielskiego.

Paulina Kamińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka niemieckiego

Mateusz Nowakowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel geografii.

Alicja Michalska-Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki i matematyki.

Monika Gimzicka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Emilia Płaczek

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy IV, nauczyciel języka polskiego, doradztwa zawodowego i opiekun świetlicy szkolnej.

Monika Gierczak

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel

Rafał Gimzicki

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel matematyki

Łukasz Goroński

Funkcja: Nauczyciel

Karol Kwaśny

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Aniela Naumiuk

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.