Kadra

Janina Szlufarska-Kłosek

Funkcja: Dyrekcja

nauczyciel historii

Justyna Gallas

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych.

Barbara Szamocka

Funkcja: Wychowawca, Logopeda, Bibliotekarz, Nauczyciel

Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,

Dorota Jędrkowiak

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych.

Justyna Pachowicz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy VI, nauczyciel przyrody, biologii i wychowania fizycznego.

Joanna Marcinkowska

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel religii,

Beata Kowalska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Robert Kłosowski

Funkcja: Nauczyciel

nauczyciel muzyki

Aleksandra Witczuk

Funkcja: Pedagog

pedagog,

Agata Kowalewska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Wychowawca klasy IV i nauczyciel języka angielskiego.

Weronika Klon

Funkcja: Psycholog

psycholog

Paulina Kamińska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka niemieckiego

Mateusz Nowakowski

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel geografii.

Iwona Kowalska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel chemii.

Alicja Michalska-Nowak

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel fizyki.

Renata Szymanowska

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Monika Gimzicka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel wychowania fizycznego

Emilia Płaczek

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel języka polskiego i opiekun świetlicy szkolnej.

Dominika Strzelecka

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel doradztwa zawodowego.

Magdalena Szymańska-Lege

Funkcja: Nauczyciel

Nauczyciel historii.