Kadra

Justyna Gallas

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Zajęcia komputerowe, Godz. do dysp. wych., Edukacja wczesnoszkolna, Zajęcia techniczne

wychowawca klasy II, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych.