Kadra

Barbara Szamocka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda, Bibliotekarz

Przedmioty: Język polski, Godz. do dysp. wych.

Wychowawca klasy VI, nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,