Kadra

Barbara Szamocka

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda, Bibliotekarz

Przedmioty: Język polski, Godz. do dysp. wych.

Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
08:15 - 09:00 Godz. do dysp. wych. V
09:10 - 09:55 Język polski V
11:00 - 11:45 Język polski VII
12:05 - 12:50 Język polski VI

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
09:10 - 09:55 Język polski VI
11:00 - 11:45 Język polski V

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
09:10 - 09:55 Język polski VII
10:05 - 10:50 Język polski VII
12:05 - 12:50 Język polski V
12:05 - 12:50 Język polski VI

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
08:15 - 09:00 Język polski VII
09:10 - 09:55 Język polski VI
10:05 - 10:50 Język polski V

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
09:10 - 09:55 Język polski VI
10:05 - 10:50 Język polski VI
10:05 - 10:50 Język polski VII
11:00 - 11:45 Język polski V