Kadra

Monika Gimzicka

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego