Kadra

Emilia Płaczek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Język polski

Nauczyciel języka polskiego i opiekun świetlicy szkolnej.