Kadra

Beata Kowalska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Plastyka, Wychowanie do życia w rodzinie, Godz. do dysp. wych., Edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
08:15 - 09:00 Edukacja wczesnoszkolna III
09:10 - 09:55 Edukacja wczesnoszkolna III
10:05 - 10:50 Edukacja wczesnoszkolna III

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
08:15 - 09:00 Edukacja wczesnoszkolna III
09:10 - 09:55 Edukacja wczesnoszkolna III
10:05 - 10:50 Wychowanie fizyczne III
11:00 - 11:45 Edukacja wczesnoszkolna III
11:00 - 11:45 Plastyka VI

Środa

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
08:15 - 09:00 Plastyka V
09:10 - 09:55 Edukacja wczesnoszkolna III
10:05 - 10:50 Edukacja wczesnoszkolna III
11:00 - 11:45 Wychowanie fizyczne III
12:05 - 12:50 Edukacja wczesnoszkolna III
13:55 - 14:40 Plastyka VII

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
08:15 - 09:00 Edukacja wczesnoszkolna III
09:10 - 09:55 Edukacja wczesnoszkolna III
10:05 - 10:50 Edukacja wczesnoszkolna III

Piątek

Godzina Lekcja Sala Klasa
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
09:10 - 09:55 Edukacja wczesnoszkolna III
10:05 - 10:50 Edukacja wczesnoszkolna III
11:00 - 11:45 Edukacja wczesnoszkolna III