Kadra

Beata Kowalska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Wychowanie fizyczne, Plastyka, Zajęcia komputerowe, Wychowanie do życia w rodzinie, Godz. do dysp. wych., Edukacja wczesnoszkolna

wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie