Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach - Klasa VI

Wychowawca

Justyna Pachowicz

Moja klasa

Justyna Gallas

Przedmioty: Zajęcia techniczne

wychowawca klasy I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i zajęć technicznych.

Barbara Szamocka

Przedmioty: Język polski

Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,

Dorota Jędrkowiak

Przedmioty: Matematyka

wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych.

Justyna Pachowicz

Przedmioty: Przyroda, Wychowanie fizyczne, Godz. do dysp. wych.

wychowawca klasy VI, nauczyciel przyrody, biologii i wychowania fizycznego.

Joanna Marcinkowska

Przedmioty: Religia

nauczyciel religii,

Beata Kowalska

Przedmioty: Plastyka

wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Robert Kłosowski

Przedmioty: Muzyka

nauczyciel muzyki

Agata Kowalewska

Przedmioty: Język angielski

Wychowawca klasy IV i nauczyciel języka angielskiego.

Paulina Kamińska

Przedmioty: Język niemiecki

Nauczyciel języka niemieckiego

Magdalena Szymańska-Lege

Przedmioty: Historia

Nauczyciel historii.