Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach - Klasa VII

Wychowawca

Dorota Jędrkowiak

Moja klasa

Janina Szlufarska-Kłosek

Przedmioty: Historia

nauczyciel historii

Barbara Szamocka

Przedmioty: Język polski

Wychowawca klasy V, nauczyciel języka polskiego, logopeda, bibliotekarz,

Dorota Jędrkowiak

Przedmioty: Matematyka, Zajęcia komputerowe, Godz. do dysp. wych.

wychowawca klasy VII, nauczyciel matematyki i zajęć komputerowych.

Justyna Pachowicz

Przedmioty: Biologia

wychowawca klasy VI, nauczyciel przyrody, biologii i wychowania fizycznego.

Beata Kowalska

Przedmioty: Plastyka

wychowawca klasy III, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki i wychowania do życia w rodzinie

Robert Kłosowski

Przedmioty: Muzyka

nauczyciel muzyki

Agata Kowalewska

Przedmioty: Język angielski

Wychowawca klasy IV i nauczyciel języka angielskiego.

Paulina Kamińska

Przedmioty: Język niemiecki

Nauczyciel języka niemieckiego

Mateusz Nowakowski

Przedmioty: Geografia

Nauczyciel geografii.

Iwona Kowalska

Przedmioty: Chemia

Nauczyciel chemii.

Alicja Michalska-Nowak

Przedmioty: Fizyka

Nauczyciel fizyki.

Renata Szymanowska

Przedmioty: Wychowanie fizyczne

Nauczyciel wychowania fizycznego.

Dominika Strzelecka

Przedmioty: Doradztwo zawodowe

Nauczyciel doradztwa zawodowego.