Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipinach
http://splipiny.superszkolna.pl

16 maja 2019 13:21 | Aktualności

ŻYWA LEKCJA HISTORII

W dniu 5 marca uczniowie klas II-VIII wzięli udział w widowisku historycznym pod nazwą „Od powstania listopadowego do odzyskania niepodległości”. Aktorzy z Torunia przeprowadzili żywą lekcję historii, która obejmowała informacje dotyczące czasów, gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Uczestnicy przedstawienia mieli okazję obserwować walkę na szable pomiędzy żołnierzem niemieckim a legionistą Piłsudskiego, a ochotnicy brali udział w rekrutacji legionistów, pokazie musztry żołnierzy polskich oraz prezentacji umundurowania i uzbrojenia danego okresu. Widzowie mieli możliwość  bezpośredniego kontaktu z replikami przedmiotów, strojów i uzbrojenia używanych na w XIX i na początku XX w.  Na koniec widowiska odbył się quiz sprawdzający zapamiętane podczas lekcji informacje. Za poprawne odpowiedzi uczniowie otrzymywali specjalne monety wybijane dawnym sposobem. 

Zdjęcia: