Aktualności

19 maja 2016 19:52 | Aktualności

RODZICE NA LEKCJI

Rodzice klasy II Szkoły Podstawowej w Lipinach mieli okazję obserwować pracę swoich dzieci podczas dwóch lekcji otwartych przeprowadzonych przez wychowawcę klasy panią J.Gallas. Celem lekcji było zaprezentowanie możliwości i osiągnięć uczniów z edukacji polonistycznej, matematycznej  i przyrodniczej. Zajęcia otwarte dają wymierne korzyści dla społeczności szkolnej, ponieważ wdrażają rodziców do aktywnego udziału w życiu szkolnym dziecka. Nawiązuje się współpraca między nauczycielem a rodzicem oraz zacieśniają się więzi między dzieckiem a rodzicem na płaszczyźnie szkolnej. Dziękujemy za liczny udział rodziców w zajęciach.

Przeczytano: 388 razy. Wydrukuj|Do góry