Aktualności

21 grudnia 2017 12:18 | Aktualności

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada br. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipinach po raz pierwszy przyłączyli się do uczczenia Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Tego dnia we wszystkich klasach przeprowadzono zajęcia, które przybliżyły dzieciom i młodzieży ich prawa. Uczniom zostały przybliżone sylwetki dwóch osób, które całym swoim życiem świadczyły na rzecz dzieci, czyli postać Ireny Sendlerowej i Janusza Korczaka. Uczniowie obejrzeli kilka prezentacji dotyczących praw dzieci, np. https://www.youtube.com/watch?v=S2nWD-4ziM8, które w przystępy sposób tłumaczyły im tematykę bezpośrednio związaną z Konwencją o prawach dziecka. Następnie wszyscy uczniowie przystąpili do prac plastycznej, by dzięki przekładowi intersemiotycznemu pokazać, na ile zrozumieli omawiane zagadnienia. Później wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej, gdzie spotkali się z pracownikami placówek działających na rzecz dzieci. Zarówno pan Adam, jak i pani Kazimiera odpowiadali na pytania dotyczące prac, jakie  podejmuje się na terenie naszej gminy odnośnie poszanowania praw dzieci.

Najważniejszym punktem tego nadzwyczajnego dnia było przedstawienie trzech baśni – „Kopciuszka”, „Królewny na ziarnku grochu” oraz „Czerwonego Kapturka”- w fabułę których wprowadzono postać pani mecenas. W czasie spektaklu poruszano kwestii prawa do wypoczynku, godności, poszanowania innych i wychowania bez przemocy. Gra dzieci była na tyle sugestywna, że uczniowie pierwszej klasy z przerażeniem patrzyły na łamanie praw dziecka w znanych im baśniach. Pod koniec inscenizacji już wszyscy znali swoje prawa, o których i mogli, i mówili głośno. Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę pt. „Piosenka o prawach dziecka” Małej Orkiestry Dni Naszych.

Podsumowaniem dnia było wręczenie nagród za najlepiej wykonane prace plastyczne.  

Przeczytano: 266 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: